Cefnogaeth Dechnegol

Ymchwil a Datblygu

Y ganolfan Ymchwil a Datblygu yw Canolfan Dechnegol Genedlaethol a Thaleithiol;mae ganddo labordai lefel ryngwladol, mae yna labordai Synthesis, labordai fformiwleiddio, labordai dadansoddi, labordai bio.Arweinir y tîm Ymchwil a Datblygu gan bedwar gwyddonydd, mae ganddo 26 o bersonél technegol uwch, gan gynnwys 16 o bersonél â gradd meistr neu uwch.

factory (8)
factory (1)
factory (3)

Integreiddio diwydiant-addysg Cydweithrediad rhwng ysgolion a menter

dong-bei-nongye-1Llofnododd Veyong gytundeb cydweithredu strategol cynhwysfawr ysgol-fenter gyda Phrifysgol Amaethyddol Gogledd-ddwyrain (NEAU), a sefydlodd ganolfan ymchwil a datblygu ysgol-fenter a labordy ar y cyd â Veyong Group i gynnal ymchwil a datblygu plaladdwyr milfeddygol, hyrwyddo trawsnewid ymchwil wyddonol plaladdwyr milfeddygol. canlyniadau, hyrwyddo iechyd anifeiliaid a diogelwch bwyd yn gynhwysfawr, a hyrwyddo anifeiliaid byw yn cyflymu adferiad cynhyrchu.

he-bei-nong-ye-1Daeth deon Prifysgol Amaethyddol Hebei a mwy na 60 o fyfyrwyr iau o'r Adran Cemeg i Veyong Pharmaceutical i ymweld a chyfnewid, a rhestrwyd sylfaen ymarfer addysgu Cyfadran Wyddoniaeth Prifysgol Amaethyddol Hebei yn y fan a'r lle.Bydd yn dyfnhau ymhellach y cydweithrediad ysgol-fenter gyda Veyong Pharmaceutical, yn ffurfio diwydiant proffesiynol sy'n hyrwyddo ei gilydd, ac yn hyrwyddo sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill rhwng diwydiant a'r byd academaidd.

4
3